arpad

35 posts

Official Belgian WRRC judge!

🇧🇪

Gisteren is Arpad geslaagd voor het jurylid seminar en het examen van de WRRC.  Na drie zware dagen hebben slechts 4 van de 15 kandidaten de examens met succes afgerond.  En hij was een van hen !!

 Dit betekent dat BelgiĂ« sinds lange tijd zijn eerste officiĂ«le WRRC Rock and Roll judge  heeft !!!đź‘Ś

Proficiat! 🎉

🇬🇧

Yesterday Arpad passed the WRRC’s judging seminar and examination. After a tough three days only 4 out of 15 candidates have completed the exams successfully. And he was one of them!! 

This means Belgium has its first official WRRC Rock and Roll judge in a long time!!! đź‘Ś

Congrats!🎉

Words from our president

Beste leden van de BRBF,

Afgelopen week hebben wij een online meeting gehad met het bestuur van onze federatie.Zoals geweten is, kon het Belgisch Kampioenschap 2020 niet doorgaan op 14 november.Even is er gedacht naar een latere datum, maar ook dit leek ons niet haalbaar in deze situatie.Daarom is er besloten om het seizoen 2020 te beëindigen.

We willen wel alle dansers, dansleraars, officials en helpers bedanken die alle moeite genomen hebben om dit seizoen 2020 toch nog iets op poten te zetten.We hebben twee préselecties gehad en een Benelux Kampioenschap.Op basis van deze drie wedstrijden zullen we de winnaars van de Belgium Cup berekenen.Voor deze winnaars zullen er speciale oorkondes gemaakt worden, die we via email zullen verzenden.Deze kan je dan zelf afprinten. Indien mensen willen kunnen ze deze ook op de eerste wedstrijd op papier bekomen.

We hopen dat het seizoen 2021 beter kan en mag verlopen.We plannen voor alle zekerheid geen wedstrijden in januari en februari.De eerste wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 7 maart 2021 in organisatie van Rock & Roll Extreme.Verder mogen we organisaties verwachten van; Dance Daniel (1 à 2 wedstrijden), Let’s Dance Visé van Laurence (1 wedstrijd),Hot Shoes (1 préselectie en het Belgisch kampioenschap), Stardancers (1 à 2 preselecties + het Benelux Kampioenschap).Indien er nog andere kandidaten zijn voor het organiseren van een wedstrijd kan dit nog.We geven iedereen de kans om een datum door te geven ten laatste op 31 januari 2021.Zo hebben alle dansscholen extra tijd om de haalbaarheid van hun wedstrijd na te kijken.

Om volgend jaar deelname aan het Belgisch Kampioenschap te verzekeren dient elke deelnemer minstens 2 préselecties te hebben (het Benelux Kampioenschap is geen préselectie).In het jaar 2021 bieden we opnieuw een opleiding jury aan. Aanmelding voor het volledige cursusjaar is € 75.Wie slaagt op het examen krijgt hiervan € 25 terug! We starten met twee opleidingsdagen, eentje in Diepenbeek en eentje in Bolland. De data hiervan zullen later meegedeeld worden.Voor bestaande juryleden is deze opleiding gratis, toch zullen zij op één van beide dagen verplicht aanwezig moeten zijn.Om de eigen jurering beter op te volgen zullen alle juryleden een zelftest kunnen doen onder het nieuwe scruteneeringsprogramma. Indien er juryleden zijn die graag een extra opleiding vloercommissaris willen volgen, dan kan dit. Tijdens de eerste bijeenkomsten zal gevraagd worden wie hiervoor interesse heeft.Aan alle dansclubs vragen wij ook om in hun dansclubs na te vragen wie interesse heeft voor de opleiding jury.

Ook zal er in 2021 gewerkt worden aan een nieuwe opleiding voor dansleraars Boogie Woogie en Rock & Roll.Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds aanmelden. De BRBF zal trachten om in 2021 een Nationaal Team te starten. Dit voor alle internationale koppel-catégorieën.Voor Rock & Roll; Juveniles, Juniors, Mainclass Contact style & Mainclass Freestyle,Voor Boogie; Juniors, Seniors, Mainclass.Deze koppels moeten steeds bestaan uit jongen/meisje, gezien dit internationaal verplicht is.Ons vooruitzicht is om de eerste training hiervan te laten doorgaan in april 2021. Wij hopen dat iedereen zich gezond mag houden en dat we mekaar zo snel mogelijk zullen terugzien.

Kenny Philippaars

Voorzitter BRBF

Chers membres de la FBRB,

La semaine dernière, nous avons eu une rĂ©union en ligne avec le conseil d’administration de notre fĂ©dĂ©ration.Comme on le sait, le Championnat de Belgique 2020 n’a pas pu avoir lieu le 14 novembre.Pendant un moment, nous avons pensĂ© Ă  une date ultĂ©rieure, mais cela ne nous a pas paru faisable dans cette situation.C’est pourquoi il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de mettre fin Ă  la saison 2020.Nous tenons Ă  remercier tous les danseurs, professeurs de danse, officiels et assistants qui ont pris toute la peinedoivent mettre en place quelque chose cette saison 2020.Nous avons eu deux prĂ©sĂ©lections et un championnat du Benelux.

Nous calculerons les vainqueurs de la Coupe de Belgique sur la base de ces trois competitions. Pour ces gagnants, des certificats spĂ©ciaux seront Ă©mis, que nous vous enverrons par e-mail.Vous pouvez ensuite l’imprimer vous-mĂŞme.Si les gens le souhaitent, ils peuvent Ă©galement l’obtenir sur papier lors du premier competition.Nous espĂ©rons que la saison 2021 pourra et se dĂ©roulera peut-ĂŞtre mieux.Pour ĂŞtre prudent, nous ne prĂ©voyons aucun competition a janvier et fĂ©vrier.Le premier competition aura lieu le dimanche 7 mars 2021 organisĂ© par Rock & Roll Extreme.On peut Ă©galement attendre des organisations de; Dance Daniel (1 Ă  2 competitions), Let’s Dance VisĂ© de Laurence (1 competition), Hot Shoes (1 competition et le championnat de Belgique), Stardancers (1 Ă  2 competition + le championnat Benelux).S’il y a d’autres candidats pour organiser une competition, cela reste possible.Nous donnons Ă  chacun la possibilitĂ© de soumettre une date au plus tard le 31 janvier 2021.

De cette façon, toutes les Ă©coles de danse ont plus de temps pour vĂ©rifier la faisabilitĂ© de leur compĂ©tition.Pour assurer la participation au Championnat de Belgique l’annĂ©e prochaine, chaque participant doitavoir au moins 2 prĂ©sĂ©lections (le Benelux Championship n’est pas une prĂ©sĂ©lection).En 2021, nous proposerons Ă  nouveau un jury de formation. L’inscription pour toute l’annĂ©e de cours est de 75 €.Ceux qui rĂ©ussissent l’examen recevront 25 € en retour! Nous commençons par deux jours de formation, un Ă  Diepenbeeket un Ă  Bolland. Les dates de celui-ci seront communiquĂ©es ultĂ©rieurement.Cette formation est gratuite pour les membres du jury existants, mais ils doivent ĂŞtre prĂ©sents un des deux jours.

Afin de mieux contrĂ´ler leur propre jugement, tous les membres du jury pourront faire un auto-test dans le cadre du nouveau programme d’examen.S’il y a des membres du jury qui souhaitent suivre un commissaire d’Ă©tage supplĂ©mentaire, alors c’est possible.Lors des premières rĂ©unions, on demandera qui est intĂ©ressĂ© par cela.Nous demandons Ă©galement Ă  tous les clubs de danse de se renseigner dans leurs clubs de danse qui est intĂ©ressĂ© par le jury de formation.En 2021, nous travaillerons Ă©galement sur une nouvelle formation pour les professeurs de danse Boogie Woogie et Rock & Roll.Les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent dĂ©jĂ  s’inscrire pour cela.La BRBF tentera de dĂ©marrer une Ă©quipe nationale en 2021. Ceci pour toutes les catĂ©gories de couples internationaux.Pour Rock & Roll; JuvĂ©niles, Juniors, Mainclass Contact Style & Mainclass Freestyle,Pour Boogie; Juniors, Seniors, Mainclass.

Ces couples doivent toujours ĂŞtre composĂ©s d’un garçon et une fille, car cela est obligatoire au niveau international.Notre perspective est que la première formation aura lieu en avril 2021.Nous espĂ©rons que tout le monde pourra rester en bonne santĂ© et que nous nous verrons le plus tĂ´t possible.

Kenny Philippaars

Président de la FBRB

Invitation to the Competition on 4/10/2020

Beste leden, 

in bijlage de uitnodiging voor de Wedstrijd op 04.10.2020 
LET OP!!!: Uiterste inschrijfdatum is 23.09.2020!!! 

LET OP: We willen graag de inschrijvingsprocedure versimpelen en standaardiseren, daarom vragen we iedereen vriendelijk om de Registratie Form in te vullen en naar brbf.telbureau@gmail.com terug te sturen:

– StartNummer

– Naam

– Eventuele Leden en Acrobatie Punten

Meer informatie hoe je de Registratition Form in kan vullen, vind je op de eerste pagina van de bijlage. De Registratition Form vind je ook op onze website terug hier.

ATTENTION: We would like to simplify and standardize the registration to competitions, so we kindly ask you to fill in the Registration Form and send it to brbf.telbureau@gmail.com:

– StartNumber

– Name

– If applicable Members and Acrobatic Points

You find more information about how you can fill in the form on the first page of the form. You can also find the form back on our website here.

Benelux 2020

Beste leden, 

in bijlage de uitnodiging voor het Benelux Kampioenschap op 20.09.2020. 
LET OP!!!: Uiterste inschrijfdatum is 
01.09.2020!!! 
Richtlijnen en extra informatie mbt Covid onderaan deze email + in de uitnodiging. 

Dear members,

in this email you will find the invitation for the Benelux Championships 20.09.2020. 
Look out!!!: Inscriptions end on 
01.09.2020!!! 

Extra guidelines and information to Covid in this email + at the invitation. 

IMPORTANT INFORMATION: 

The competition will take part in different shifts (Probably 3 or 4)We can only have 40 dancers & 40 spectators by each shift. Thats why we need all inscription at least at 01.09.2020!!!!

Every participating dancer can only bring 1 person extra to the competition.Example: If a club had 14 dancers. They can have 14 visitors (including trainers). The visitors have to pay € 5 / shift they want to see.  

Face masks are mandatory for all visitors on the competition! Dancers must wear face masks too. Only NOT when they are in a warming up or have to dance on the competition! 

After every shift. All people (except for officials), have to leave the competition hall to go in again (for example when they dance different categories).  Dancers only have to pay 1 time.

If you have any COVID Symptoms, you stay at home! 

We hope to see you all on the 20th of september!
Keep safe and enjoy the rest of the vacation.

Beste dansleraars, dansers en leden,

Nadat de wedstrijd van 28 maart niet kon doorgaan zien wij ons ook genoodzaakt om beslissingen te nemen aangaande de volgende wedstrijden.
Ook de wedstrijd van 18 april bij Hot shoes zal NIET doorgaan. 
De wedstrijden van 9 mei en 17 mei komen eveneens te vroeg om onze dansers een goede voorbereiding te gunnen. Daardoor kunnen wij deze als BRBF ook niet laten doorgaan. 
Het Benelux Kampioenschap zal daarom verplaatst worden naar 20 september 2020. 
De volgende préselectie zal op 4 oktober doorgaan gevolgd door het Belgisch kampioenschap op 14 november. 
Na overleg en beslissing gaan we jullie op de hoogte stellen van het verplichte aantal préselecties voor deelname aan het BK. Ik ben ervan overtuigd dat we dit zo haalbaar mogelijk willen voor iedereen. 

Bij vragen kan iedereen me steeds persoonlijk contacteren via email of gsm: 0498/313311
Mvg,
Kenny PhilippaarsVoorzitter BRBF 

Chers professeurs de danse, danseurs et membres, 

Après que le match du 28 mars n’ait pas pu continuer, nous sommes Ă©galement obligĂ©s de prendre des dĂ©cisions concernant les prochains competitions. La competition du 18 avril au Hot Shoes n’aura PAS lieu non plus.
Les compétitions du 9 et 17 mai arrivent également trop tôt pour préparer nos danseurs. En conséquence, nous ne pouvons pas continuer en tant que BRBF. 
Le Championnat Benelux sera donc déplacé au 20 septembre 2020. La prochaine présélection aura lieu le 4 octobre puis le Championnat de Belgique le 14 novembre.
Après consultation et décision, nous vous informerons du nombre obligatoire de présélections pour participer au BK. Je suis convaincu que nous voulons que cela soit aussi réalisable que possible pour tout le monde. 


N’importe qui peut toujours me contacter personnellement par email ou mobile: 0498/313311 
Kenny Philippaars Président du FBRB